Suomeksi

Yhteiskunnallinen kehitys sekä tieteen ja teknologian hyödyntäminen etenevät hitaammin kuin mitä digitaalisuutta hyödyntävä teknologia kehittyy. Tulevaisuuden digitaalisessa äly-yhteiskunnassa monialaisesta osaamisesta tuleekin yhteiskuntamme kehityksen suurin pullonkaula. Digitaalisuuden huippuosaajat kasvavat ja toimivat siellä, missä heillä on parhaat edellytykset tutkimuksen kautta rakentaa uutta.

Digitaalinen tulevaisuus ottaa vasta ensi askeliaan, siksi myös yliopistoa ja ympäröivää yhteiskuntaa täytyy kehittää uudella tavalla tutkimusta hyödyntäen ja tieteiden välisiä raja-aitoja madaltamalla. Digital Futures, Turun Yliopiston uusi profilaatio alue, on paikka uusille tutkimusideoille, tiedolle ja koulutukselle jotka ovat muutoksen keihäänkärjessä.