Kestävää datataloutta rakentamassa -työpaja 22.08.2017

Sitran Isaacus-hanke & Digital Futures Living Lab kutsuvat ideoimaan:

Anonymisoidun hyvinvointitiedon mahdollisuudet

Tieto lymyää moninaisissa rekistereissä. Miten kaikki olennainen, anonymisoitu tieto saataisiin valjastettua innovaatioiden ja palveluiden kehittämisen raaka-aineeksi? Millaisia innovaatioita avoimesta tiedosta voisi syntyä? Olisiko sinulla hyviä ehdotuksia innovaatioiksi?

Järjestämme teematyöpajaan 22.08.2017 ideoimaan syksyllä käynnistyviä Isaacus- & Digital Futures Living Lab –pilotteja ja altistamaan omat tieteelliset tai liiketoiminnalliset ideat monitieteiselle testialustalle. Sitran Isaacus-hanke ja Digital Futures Living Lab järjestävät työpajan yhdessä.

Mistä on kyse?

Yhteiskunnallinen kehitys sekä tieteen ja teknologian hyödyntäminen etenevät hitaammin, kuin digitaalisuutta hyödyntävä teknologia ja siihen liittyvä alustatalous kehittyvät. Toisaalta digitaalisuuden huippuosaajat kasvavat ja toimivat siellä, missä heillä on parhaat edellytykset tieteen, tutkimuksen ja innovaatioiden kautta rakentaa uutta.

Ympäröivää yhteiskuntaa täytyy siis kehittää uudella tavalla. Tämä tapahtuu tutkimusta tukemalla ja kehittämällä, eri tieteiden sekä yksityisten ja julkisten toimijoiden välisiä raja-aitoja madaltamalla. Samalla rakennamme Suomeen kestävää datataloutta ja uusia liiketoimintamalleja.

Tätä tavoitetta viedään käytäntöön kesäkuussa. Työpajassa ideoidaan yhdessä, kuinka olemassa olevia rekistereitä voidaan hyödyntää paremmin esimerkiksi uusien palveluiden kehittämisessä sekä millaisia terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä innovaatioita eri rekistereistä saatavan datan yhdistelyllä on mahdollista tuottaa. Kansalliset rekisterimme sisältävät huomattavan määrän dataa, joka anonymisoitunakin useita tietolähteitä yhdistellen ja spatiaalisen ulottuvuuden huomioiden tarjoaa merkittävän innovaatioalustan sekä akateemiselle tutkimukselle että uudelle liiketoiminnalle.

Kuka on mukana?

Sitran Isaacus-hankkeessa kehitetään laajalla yhteistyöllä Suomeen toimijaa, joka keskittyy eri lähteistä saatavan arkaluontoisen ja pseudonymisoidun datan yhdistelyyn. Keskiössä ovat tietoturva, kansalaisen saamat hyödyt ja joustava viranomaisyhteistyö. Turun yliopiston Digital Futures on paikka uusille tutkimusideoille, tiedolle ja koulutukselle, jotka ovat muutoksen keihäänkärjessä. Monitieteellisyys on edellytys datatalouden innovaatioalustoja kehitettäessä.

 

Tervetuloa rakentamaan kestävää datataloutta!

Sitten: Miten mukaan?

Tule ideoimaan yhdessä ja ilmoittaudu mukaan tästä linkistä 14.8.2017 mennessä.
Tilaisuus alkaa klo 11.30 buffet-lounaalla ja jatkuu klo 16.30 saakka.

Tervetuloa rakentamaan kestävää datataloutta!

Sitra / Isaacus-hanke
Jaana Sinipuro, projektijohtaja

Digital futures Living Lab / Turun yliopisto
Heli Salminen-Mankonen, tutkimusjohtaja

Lisätietoja tilaisuudesta:
Elina Olkinuora, Sitra
elina.olkinuora@sitra.fi
+358 50 301 1088

 

Mitä? Kestävää datataloutta rakentamassa -työpaja 22.8.2017

Missä? Mannerheimintie 13 E

Milloin? 22.8.2017 11:30